Behandeling influenza

Initiatief: NVMM Aantal modules: 6

Startpagina - Behandeling influenza

Waar gaat deze richtlijn over?

De richtlijn Behandeling Influenza bevat aanbevelingen over de behandeling van influenzavirus geïnfecteerde patiënten. Hierin is in het bijzonder aandacht zijn voor de verschillende patiëntenpopulaties met verhoogd risico voor een gecompliceerd beloop zoals jonge kinderen, ouderen, patiënten met verminderde afweer, onderliggend long-/vaatlijden, zwangeren en IC patiënten. De verschillende modules gaan over diagnostiek en behandeling. Behandeling is uitgesplitst in niet-opgenomen patiënten, opgenomen patiënten en IC-patiënten. Deze richtlijn gaat niet over vaccinatie om influenza te voorkomen of over resistentie van antivirale middelen.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met (verdenking op) Influenza. Voor huisartsen geldt de behandelrichtlijn Influenza van het NHG, deze is hier te vinden.

 

Voor patiënten

Deze richtlijn beschrijft de zorg voor patiënten met het griepvirus, Influenza genoemd. Aan bod komt de diagnostiek, welke groepen een hoger risico hebben op een gecompliceerd beloop van Influenza en hoe de behandeling er uit ziet. De volgende sitaties vindt u op Thuisarts:

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief van deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologie. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers namens de artsen-microbioloog, longartsen, kinderartsen, klinisch geriaters, gynaecologen, intensivisten, internist-infectiologen, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Patiëntenfederatie Nederland.

Volgende:
Prognostische factoren voor ernstig beloop influenza