Diagnostiek en behandeling COPD-longaanval in het ziekenhuis

Initiatief: LAN / NVALT Aantal modules: 13

Startpagina - COPD-longaanval met ziekenhuisopname

Waar gaat deze richtlijn over?

De richtlijn heeft betrekking op patiënten met een COPD-longaanval die klinisch moeten worden behandeld. Een COPD-longaanval (exacerbatie COPD) is een verslechtering van de conditie van de patiënt binnen een of enkele dagen, die wordt gekenmerkt door een toename van dyspneu en/of hoesten –al dan niet met slijm opgeven-die groter is dan de normale dag-tot-dag variabiliteit en waarvoor een aanpassing van de behandeling gerechtvaardigd is.

In deze richtlijn worden aanbevelingen gedaan over de indicatiestelling van opname, het diagnostisch traject, de medicamenteuze en niet medicamenteuze behandeling tijdens ziekenhuisopname na COPD-longaanval, inclusief criteria voor monitoring en ontslag. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een meer eenduidige, doelgerichte behandeling van patiënten met een COPD-longaanval in het ziekenhuis.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COPD en een longaanval die klinisch moeten worden behandeld. De gebruikers van de richtlijn (en het zorgpad) betreffen dan ook naast de longartsen veel andere medische beroepsgroepen zoals intensivisten, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, longfunctieanalisten, verpleegkundigen (waaronder verpleegkundig specialisten en longverpleegkundigen), ziekenhuisapothekers, psychologen, fysiotherapeuten, diëtisten en ergotherapeuten.

 

Voor patiënten

Een longaanval is een heftige en vaak nare ervaring die mensen met COPD meestal wel kennen. Een longaanval wordt door artsen exacerbatie genoemd. Uw klachten worden plotseling erger. De klachten zijn bij iedereen anders. U herkent een longaanval vaak aan:

  • Duidelijk meer hoesten dan normaal
  • Duidelijk meer en taaier slijm dan normaal
  • Duidelijk meer benauwdheid dan normaal

Meer informatie vindt u op www.longfonds.nl.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

De NVALT en Longalliantie Nederland (LAN) zijn in samenspraak gestart met de ontwikkeling van een evidence-based richtlijn en een landelijk zorgpad COPD-longaanval met ziekenhuisopname (hierna te noemen zorgpad). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de longartsen, intensivisten, huisartsen, psychologen, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten en diëtisten. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van een vertegenwoordiger van het Longfonds in de werkgroep.

Onderbouwing

  1. American Thoracic Society (ATS), European Respiratory Society (ETS). Standards for the Diagnosis and Management of Patients with COPD (2004).
  2. Garcia-Gutierrez S, Quintana JM, Aguirre U, et al. Explicit criteria for hospital admission in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Int J Tuberc Lung Dis. 2011;15(5):680-6.
  3. Garcia-Gutierrez S, Quintana JM, Barrio I, et al. Application of appropriateness criteria for hospitalization in COPD exacerbation Intern Emerg Med. 2013;8:349–357.
  4. Garcia-Gutierrez S, Quintana JM, Bilbao A, et al. Validity of criteria for hospital admission in exacerbations of COPD. Int J Clin Pract. 2014;68(7):820-9.
  5. Nederlands Huisartsen Genootschap. NHG standaard COPD. 2015.
  6. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for Diagnosis, Management, and Prevention of COPD – 2016.
  7. Roche N, Zureik M, Soussan D, et al. Predictors of outcomes in COPD exacerbation cases presenting to the emergency department. Eur Respir J. 2008;32(4):953-61.
Volgende:
Besluitvorming ziekenhuisopname bij COPD