Basis prenatale zorg

Initiatief: NVOG Aantal modules: 8

Startpagina - Basis prenatale zorg

Wat is nieuw? Publicatiedatum
Prenatale controles na IVF of ICSI 30-12-2022

Waar gaat deze richtlijn over?

In deze richtlijn wordt de basis prenatale zorg beschreven voor zwangere vrouwen onder controle bij de gynaecoloog met een laag risico op zwangerschapscomplicaties (‘laag-risico zwangeren’). In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het aantal zwangerschapscontroles en het (tijdig) opsporen van zwangerschapscomplicaties
  • De plaats van het routinematig uitvragen van klachten dan wel uitvoeren van onderzoek tijdens de controles bij een laag-risico zwangere, om de volgende complicaties tijdig op te kunnen sporen of te voorkomen:
   • Een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap (hypertensieve aandoeningen)
   • Groeivertraging van het kind
   • Suikerziekte tijdens de zwangerschap (diabetes gravidarum)
   • Dreigende vroeggeboorte
  • De informatievoorziening rondom prenatale zorg aan laag-risico zwangeren.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle gynaecologen die betrokken zijn bij de prenatale zorg voor zwangeren.

 

Voor patiënten

Basis prenatale zorg is de minimaal vereiste of standaard zorg voor zwangere vrouwen. Landelijk bestaat er veel variatie in de geleverde basis prenatale zorg. Door te beschrijven hoe vaak in de zwangerschap minimaal controles moeten plaatsvinden en wat er tijdens die controles aan onderzoek verricht dient te worden, kan gelijkwaardige zorg worden geleverd. Dit met als doel om de belangrijkste zwangerschapscomplicaties zo vroeg mogelijk op te sporen. Tijdige behandeling hiervan leidt tot verbetering van de zwangerschapsuitkomsten en vermindering van complicaties.

 

Meer informatie over basis prenatale zorg is te vinden in de brochure over zwangerschap van het NVOG:

http://www.rivm.nl/dsresource?type=pdf&disposition=inline&objectid=rivmp:51790&versionid=&subobjectname=

 

Meer informatie over basis prenatale zorg is ook te vinden op Thuisarts:

http://www.thuisarts.nl/zwangerschap

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

(NVOG). De richtlijn is opgesteld door een werkgroep bestaande uit gynaecologen. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door middel van een focusgroep onderzoek. De belangrijkste knelpunten die hieruit volgden, zijn verwerkt in de richtlijn. De richtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan deelnemers van de focusgroep.

Volgende:
Zwangerschapscontroles en -complicaties