Barrett-Oesofagus

Initiatief: NVMDL Aantal modules: 1

Startpagina - Barrett-Oesofagus

De volledige richtlijn is als pdf te vinden bij de aanverwante producten.

 

Zie ook het verbeterplan voor de richtlijn (alsmede bij de aanverwante producten).

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
Geautoriseerd door:
  • Nederlands Huisartsen Genootschap
  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
  • Nederlandse Vereniging voor Pathologie

Methode ontwikkeling

Evidence based