Bacteriële Meningitis (2013)

Initiatief: NVN Aantal modules: 18

Startpagina - Bacteriële Meningitis

 

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten van bacteriële meningitis. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Diagnostiek van bacteriële meningitis bij kinderen, volwassenen en neurochirurgische patiënten
   • Klinische symptomen
   • Lumbaalpunctie
   • Overige diagnostiek
  • Keuze van antibiotica bij behandeling van bacteriële meningitis
  • Preventieve antibiotica en antibiotica als profylaxe
  • Aanvullende behandeling met dexamethason
  • Ondersteunende behandeling
  • Nazorg bij bacteriële meningitis

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij zorg voor patiënten met bacteriële meningitis.

 

Voor patiënten

Bacteriële meningitis is een ontsteking van de hersenvliezen en hersenen, veroorzaakt door bacteriën. De ziekte is levensbedreigend. Mensen kunnen de ziekte spontaan krijgen. De ziekte komt ook voor bij  schedelletsel of na een (hersen)operatie. Bij volwassenen zijn koorts, hoofdpijn en nekstijfheid tekenen van de ziekte. Bij kinderen zijn de klachten niet specifiek. In Nederland krijgen jaarlijks 4 tot 6 op de 100.000 mensen een bacteriële meningitis.

 

Meer informatie over (bacteriële) meningitis is te vinden op de website van de neurologen: 

https://www.neurologie.nl/publiek/patientenvoorlichting/meningitis

 

Meer informatie over (bacteriële) meningitis is ook te vinden op de website van de patiëntenorganisatie:

http://www.meningitis-stichting.nl/

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit kinderartsen, medisch microbiologen, neurochirurgen en neurologen. Tijdens de ontwikkeling van de richtlijn is de patiëntenorganisatie De Nederlandse Meningitis Stichting betrokken geweest bij de knelpuntenanalyse. De patiëntenorganisatie is ook gevraagd commentaar te geven op de conceptversie van de richtlijn.

Volgende:
Diagnostiek van bacteriële meningitis