Bacteriële meningitis

Initiatief: NVN Aantal modules: 23

Startpagina - Bacteriële meningitis

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met (verdenking op) bacteriële meningitis. In de herziening van de richtlijn Bacteriële meningitis worden een aantal modules toegevoegd aan de bestaande richtlijn. In de herziening komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De toegevoegde waarde van verschillende biochemische bepalingen in liquor cerebrospinalis na een lumbaalpunctie voor het stellen van de diagnose bacteriële meningitis.
  • Welke biochemische of microbiologische bepaling in de liquor cerebrospinalis ingezet kan worden voor het stellen van de diagnose bacteriële meningitis bij neurochirurgische patiënten.
  • Of het zinvol is om extra te vaccineren na een doorgemaakte bacteriële meningitis.
  • Hoe de audiologische nazorg bij patiënten met een doorgemaakte bacteriële meningitis eruit moet komen te zien.
  • Hoe een patiënt met verdenking op meningitis wordt benaderd totdat de diagnose is gesteld.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten ouder dan één maand met bacteriële meningitis.

 

Voor patiënten

Bacteriële meningitis is een levensbedreigende ontsteking van de hersenvliezen en hersenen. De ziekte kan spontaan ontstaan buiten het ziekenhuis of als complicatie van een (vaak neurochirurgische) operatie of van schedel-hersenletsel. In Nederland is de incidentie van bacteriële meningitis geschat op 1 tot 2 per 100.000 inwoners per jaar.

 

De met bacteriële meningitis geassocieerde mortaliteit en morbiditeit is aanzienlijk. Snelle herkenning en behandeling is essentieel om de prognose van patiënten met bacteriële meningitis te verbeteren.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de neurologie, neurochirurgie, KNO-heelkunde, interne geneeskunde, kindergeneeskunde, medische microbiologie, intensive-care geneeskunde en huisartsgeneeskunde. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van een vertegenwoordiger van de Meningitisstichting. Daarnaast is de richtlijn ter commentaar opgestuurd naar de Meningitisstichting.

Volgende:
Beleid bij verdenking community-acquired bacteriële meningitis