Autismespectrumstoornissen bij volwassenen

Initiatief: NVvP Aantal modules: 32

Startpagina - Autismespectrumstoornissen bij volwassenen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met een autismespectrumstoornis (ASS). In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Algemene inleiding: definities, voorkomen, oorzakelijke factoren en visie van de zorg omtrent ASS
  • Signalen en symptomen van ASS bij volwassenen
  • De methoden en instrumenten voor het herkennen van ASS bij volwassenen
  • Onderzoek en werkwijze voor het vaststellen van ASS bij volwassenen
  • Psychosociale behandeling van volwassenen met ASS
  • Medicamenteuze en overige medische behandelingen van volwassenen met ASS

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een autismespectrumstoornis.

 

Voor patiënten

Autisme is een ontwikkelingsstoornis ten gevolge van een verstoorde prikkel- en informatieverwerking in de hersenen. Patiënten met autisme kunnen de losse details die ze waarnemen minder goed tot een samenhangend geheel brengen. Door dit gebrek aan samenhang hebben patiënten moeite om de wereld om hen heen te begrijpen. Dit leidt tot problemen in de sociale omgang, de communicatie en het inlevingsvermogen. Naast autisme bestaan er verschillende aanverwante stoornissen.

 

Autismespectrumstoornis (ASS) is de overkoepelende term. Het voorkomen van ASS bij volwassenen wordt geschat op ongeveer 1 procent van de bevolking. Een autismespectrumstoornis is levenslang aanwezig en kan een grote impact hebben op het dagelijks functioneren. Het grootste deel van de patiënten heeft hulpverlening nodig op verschillende levensgebieden. Er zijn echter grote verschillen tussen mensen met een ASS en de problemen die op de voorgrond staan.

 

Meer informatie over autismespectrumstoornissen is te vinden op Thuisarts:

http://www.thuisarts.nl/autisme

 

Meer informatie over autismespectrumstoornissen is ook te vinden op de website van de psychiaters:

http://www.nvvp.net/website/patinteninformatie/aandoeningen-/autisme-bij-volwassenen

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de psychiaters, psychologen, verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen. In de werkgroep waren patiënten en families vertegenwoordigd door afgevaardigden van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en de Vereniging voor Personen uit het Autisme Spectrum (PAS).

Volgende:
Inleiding ASS bij volwassenen