Autismespectrumstoornis bij kinderen/jeugd

Initiatief: NVvP Aantal modules: 9

Startpagina - Autismespectrumstoornis bij kinderen/jeugd

 Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Risicofactoren voor het ontwikkelen van ASS bij kinderen en jeugdigen
  • Onderzoek en het gebruik van meetinstrumenten voor het herkennen en vaststellen van ASS
  • Aanvullende onderzoeken die ingezet kunnen worden indien sprake is van ASS
  • De samenhang tussen ASS en andere psychiatrische problemen of aandoeningen bij kinderen
  • Voorlichting en advies bij de zorg voor kinderen met ASS en hun naaste omgeving
  • De gedragsmatige behandelingen van kinderen met ASS
  • De mogelijkheden van ondersteunende, medicamenteuze behandelingen bij ASS

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen of jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis.

 

Voor patiënten

Autisme is een ontwikkelingsstoornis ten gevolge van een verstoorde prikkel- en informatieverwerking in de hersenen. Patiënten met autisme kunnen de losse details die ze waarnemen minder goed tot een samenhangend geheel brengen. Door dit gebrek aan samenhang hebben patiënten moeite om de wereld om hen heen te begrijpen. Dit leidt tot problemen in de sociale omgang, de communicatie en het inlevingsvermogen. Naast autisme bestaan er verschillende aanverwante stoornissen.  Autismespectrumstoornis (ASS) is de overkoepelende term. Binnen het spectrum is er een grote variatie: van ernstig mentaal geretardeerde kinderen, tot intelligente kinderen met slechts milde problemen in de omgang. Een autismespectrumstoornis is levenslang aanwezig en kan een grote impact hebben op de ontwikkeling en het functioneren van het kind. Het grootste deel van de patiënten heeft hulpverlening nodig op verschillende levensgebieden.

 

Meer informatie over autismespectrumstoornissen is te vinden op Thuisarts:

http://www.thuisarts.nl/autisme

 

Meer informatie over autismespectrumstoornissen is ook te vinden op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie:

https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/autisme/

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), in samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP). De richtlijn is opgesteld door een werkgroep bestaand uit kinder- en jeugdpsychiaters.

Volgende:
Risicofactoren voor ontwikkelen van ASS