Atriumfibrilleren

Initiatief: NVVC Aantal modules: 29

Startpagina - Atriumfibrilleren

Wat is nieuw? Publicatiedatum
Definitie en diagnose van atriumfibrilleren 17-10-2022
Atriumfibrilleren, subtype, burden en progressie 17-10-2022
Screenen voor atriumfibrilleren 17-10-2022
Integrale behandeling voor patiënten met atriumfibrilleren 17-10-2022
Antitrombotische beleid ter preventie van herseninfarct 17-10-2022
Afsluiting of verwijdering van het linker hartoor 17-10-2022
Frequentiecontrole 17-10-2022
Ritmecontrole 17-10-2022
Ritmecontrole met anti-aritmische medicatie 17-10-2022
Katheterablatie 17-10-2022
Chirurgie voor atriumfibrilleren én concomitante chirurgie voor atriumfibrilleren: indicaties, uitkomsten, indicaties en complicaties 17-10-2022
Hybride katheter-/ chirurgische ablatie procedures 17-10-2022
Peri-procedureel management ter preventie van herseninfarct bij patiënten die ritme-controle interventies ondergaan 17-10-2022
Cardiovasculaire risicofactoren en bijkomende ziekten: diagnostiek en behandeling 17-10-2022
Atriumfibrilleren bij hemodynamische instabiliteit 17-10-2022
Acute coronaire syndromen, chronisch coronairlijden, en percutane en chirurgische revascularisaties bij patiënten met atriumfibrilleren 17-10-2022
Acuut herseninfarct of hersenbloeding bij patiënten met atriumfibrilleren 17-10-2022
Bloeding ten tijde van antistolling 17-10-2022
Atriumfibrilleren en valvulaire hartziekte 17-10-2022
De oudere en kwetsbare patiënt met atriumfibrilleren (AF), en AF-patiënten met cognitieve stoornissen/ dementie 17-10-2022
Atriumfibrilleren en aangeboren hartafwijkingen 17-10-2022
Atriumfibrilleren bij erfelijke hartspierziekten (cardiomyopathieën) en erfelijke ritmestoornissen/primair elektrische hartziekten 17-10-2022
Atriumfibrilleren tijdens de zwangerschap 17-10-2022
Atriumfibrilleren in professionele sporters 17-10-2022
Postoperatief atriumfibrilleren 17-10-2022
Sekse-gerelateerde verschillen in atriumfibrilleren 17-10-2022
Epidemiologie, implicaties en behandeling van subklinisch AF/AHRE 17-10-2022
Atriumfibrilleren en chronische nierschade 17-10-2022
Startpagina - Atriumfibrilleren 17-10-2022

Waar gaat deze richtlijn over?

Het doel van de richtlijn is het bevorderen van de diagnostiek en behandeling van patiënten met atriumfibrilleren in de tweede en derde lijn. De richtlijn is een adaptatie van de ESC-richtlijn Diagnosis and management of atrial fibrillation uit 2020.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen van cardiologen, internisten, neurologen en thoraxchirurgen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren in de tweede en derde lijn. Daarnaast is deze richtlijn bedoeld om zorgverleners die anderzijds betrokken zijn bij deze patiënten te informeren, waaronder huisartsen.

 

Voor patiënten

Informatie over atriumfibrilleren is te vinden op Thuisarts

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de cardiologen, internisten, neurologen, thoraxchirurgen, huisartsen en Harteraad. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van de patiëntenvereniging Harteraad tijdens de ontwikkel- en commentaarfase.

Volgende:
Definitie en diagnose van atriumfibrilleren