Conservatieve behandeling van artrose in heup of knie

Initiatief: NOV Aantal modules: 10

Startpagina - Heup- of knieartrose

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste conservatieve (niet-chirurgische) behandeling is voor patiënten met artrose aan heup of knie in eerste en tweede lijn. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Diagnostiek van artrose aan heup of knie.
  • Zelfmanagement, educatie en informatie.
  • Behandeling met oefentherapie.
  • Behandeling met pijnmedicatie (oraal en dermaal).
  • Behandeling met intra-articulaire injecties.
  • Behandeling met kniebraces en voetortheses.
  • Behandeling van specifieke patiëntgroepen (comorbiditeit, kwetsbare ouderen, fysiek actieve patiënten).
  • Geïntegreerd beleid (stepped care, verwijscriteria).

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor volwassen patiënten met artrose aan heup of knie.

 

Voor patiënten

Artrose is een aandoening waarbij het kraakbeen in kwaliteit achteruitgaat. Op de uiteinden van de botten die samenkomen in het knie- of heupgewricht zit een laagje kraakbeen. Dat kraakbeen is heel glad, zodat uw knie en heup gemakkelijk kunnen buigen, draaien of strekken. Bij artrose wordt dit kraakbeen dunner en zachter. Veel mensen noemen het ook wel "slijtage" van de knie of heup. Artrose kan pijn en stijfheid van je gewricht veroorzaken. Deze klachten kunnen meestal goed worden behandeld zonder dat een operatie noodzakelijk is. Deze zogenaamde conservatieve behandeling (niet-chirurgische behandeling) kent verschillende opties die meestal opeenvolgend worden ingezet.

 

Bij deze richtlijn zijn twee keuzekaarten en twee keuzekaarten-in-beeld gemaakt. Een keuzekaart(-in-beeld) kan helpen bij het maken van keuzes over screening, diagnose en behandeling in het kader van samen beslissen. Meer informatie over opties bij heup- en knieartrose kunt u vinden op de keuzekaart knieartrose en heupartrose en de keuzekaart-in-beeld knieartrose en heupartrose.

 

Op Thuisarts.nl staat informatie in begrijpelijke taal over artrose. De teksten zijn gemaakt met de informatie uit deze richtlijn.

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire richtlijnwerkgroep met vertegenwoordigers vanuit de orthopedisch chirurgen, radiologen, reumatologen, fysiotherapeuten, huisartsen, klinisch geriaters, anesthesiologen, apothekers, bedrijfsartsen, revalidatieartsen, ergotherapeuten en oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door deelname aan de richtlijnwerkgroep door Patiëntenfederatie Nederland.

Volgende:
Diagnostiek heup- of knieartrose