Antipsychotica en niet-SSRI antidepressiva tijdens zwangerschap en lactatie

Initiatief: NVOG Aantal modules: 18

Startpagina - Antipsychotica en niet-SSRI antidepressiva tijdens zwangerschap en lactatie

Wat is nieuw? Publicatiedatum
Startpagina - Antipsychotica en niet-SSRI antidepressiva tijdens zwangerschap en lactatie 14-10-2021
Antipsychotica en zwangerschaps- en baringscomplicaties 14-10-2021
Antipsychotica tijdens zwangerschap en aangeboren afwijkingen 14-10-2021
Antipsychotica tijdens zwangerschap en neonatale effecten en symptomen 14-10-2021
Antipsychotica en langetermijneffecten bij het kind 14-10-2021
Antipsychotica en recidief na staken 14-10-2021
Antidepressiva (niet SSRI’s) en zwangerschaps- en baringscomplicaties 14-10-2021
Antidepressiva (niet-SSRI’s) en aangeboren afwijkingen 14-10-2021
Antidepressiva (niet-SSRI's) en neonatale effecten en symptomen 14-10-2021
Antidepressiva (niet-SSRI's) en langetermijneffecten bij het kind 14-10-2021
Antidepressiva (niet SSRI’s) en recidief na staken 14-10-2021
Antipsychotica tijdens lactatieperiode 14-10-2021
Antidepressiva (niet-SSRI’s) tijdens lactatieperiode 14-10-2021
Antipsychotica en niet-SSRI antidepressiva en veranderingen in farmacokinetiek tijdens zwangerschap 14-10-2021
Organisatie van zorg bij antipsychotica en niet-SSRI antidepressiva tijdens zwangerschap en lactatie 14-10-2021
Organisatie van zorg in de preconceptionele periode bij antipsychotica en niet-SSRI antidepressiva tijdens zwangerschap en lactatie 14-10-2021
Organisatie van zorg tijdens zwangerschap bij antipsychotica en niet-SSRI antidepressiva tijdens zwangerschap en lactatie 14-10-2021
Organisatie van postpartum zorg bij antipsychotica en niet-SSRI antidepressiva tijdens zwangerschap en lactatie 14-10-2021

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn geeft een leidraad voor wat volgens de huidige maatstaven de beste medicamenteuze opties zijn voor vrouwen die antipsychotica en niet-SSRI (overige) antidepressiva tijdens zwangerschap en lactatie (overwegen te) gebruiken. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het gebruik van antipsychotica en niet SSRI-antidepressiva en kans op aangeboren afwijkingen.
  • Het gebruik van antipsychotica en niet SSRI-antidepressiva en neonatale effecten.
  • Het gebruik van antipsychotica en niet SSRI-antidepressiva en langetermijneffecten bij het kind.
  • Het effect van antipsychotica en niet SSRI-antidepressiva op zwangerschaps- en baringscomplicaties.
  • De recidiefkans na het staken van antipsychotica en niet-SSRI antidepressiva.
  • Het gebruik van antipsychotica en niet SSRI-antidepressiva tijdens lactatieperiode.
  • Antipsychotica en niet-SSRI antidepressiva en veranderingen in farmakokinetiek tijdens zwangerschap en lactatie.
  • De organisatie van zorg rondom vrouwen die antipsychotica en niet-SSRI antidepressiva (overwegen te) gebruiken tijdens zwangerschap en lactatie.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De richtlijn is geschreven voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor vrouwen die antipsychotica en niet-SSRI antidepressiva tijdens zwangerschap en lactatie (overwegen te) gebruiken.

 

Voor patiënten

Meer informatie is te vinden op Thuisarts: 

Depressie:

 

Medicijnen bij psychose:

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Deze richtlijn is op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) tot stand gekomen. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van de patiëntenvereniging MIND platform. Daarnaast is de richtlijn ter commentaar opgestuurd naar het MIND Platform en Patiëntenfederatie Nederland. De procesmatige en methodologische ondersteuning is geleverd door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Volgende:
Antipsychotica en zwangerschaps- en baringscomplicaties