Antibioticaprofylaxe bij gewrichtsprothese

Initiatief: NOV Aantal modules: 2

Startpagina - Antibioticaprofylaxe

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste aanpak is bij patiënten met een gewrichtsprothese die een tandheelkundige behandeling ondergaan. In de richtlijn komt het volgende onderwerp aan de orde:

    • Antibioticaprofylaxe bij tandheelkundige ingrepen bij patiënten met een gewrichtsprothese

 Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners dit betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een gewrichtsprothese die een tandheelkundige behandeling ondergaan.

 

Voor patiënten

Bij een tandheelkundige behandeling, zoals het trekken van een tand of kies, kunnen bacteriën uit de mondholte in het bloed terecht komen. Deze bacteriën kunnen via de bloedbaan een infectie van de gewichtsprothese veroorzaken. Zo’n infectie komt maar zelden voor, maar als het gebeurt kunnen de gevolgen heel ernstig zijn. Soms moet de prothese zelfs verwijderd worden. Een antibioticaprofylaxe is een behandeling met antibiotica die ervoor zorgt dat er geen infectie kan ontstaan.

 

Op Thuisarts.nl staat informatie in begrijpelijke taal over kunstknie en kunstheup. De teksten zijn gemaakt met de informatie uit deze richtlijn.

Meer informatie over gewrichtsprotheses is te vinden op de website van de orthopedisch chirurgen:

http://www.zorgvoorbeweging.nl/de-knieprothese

http://www.zorgvoorbeweging.nl/totale-heupprothese-thp

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). Concrete aanleiding hiervoor waren vragen, onduidelijkheden en praktijkvariatie over de effectiviteit van het geven van antibioticaprofylaxe bij tandheelkundige ingrepen bij patiënten die een gewichtsprothese hebben. Essentieel hierbij was het verschijnen van een regionale richtlijn over dit onderwerp. In het artikel dat over deze regionale richtlijn werd gepubliceerd, pleitten de auteurs, huisarts Van Montfort en orthopeed Oei, als eersten in Nederland voor het ontwikkelen van een landelijke richtlijn (Van Montfort M; Oei S, Artritis gewrichtsprothesen door tandheelkunde?, Medisch Contact, juni 2013 ).

 

De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de orthopedisch chirurgen, mond-, kaak- en aangezichtschirurgen en tandartsen. Bij de totstandkoming van de richtlijn zijn geen patiënten betrokken.

Volgende:
Antibioticaprofylaxe bij gewrichtsprothese