Angststoornissen

Initiatief: NVvP Aantal modules: 79

Startpagina - Angststoornissen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met angststoornissen. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De meetinstrumenten voor het vaststellen van het niveau en de vorm van een angststoornis en om de gevolgen hiervan voor het functioneren op verschillende levensgebieden te inventariseren.
  • De behandelmogelijkheden van verschillende angststoornissen, zowel medicamenteuze als psychologische benaderingen, of combinaties hiervan.
   • Paniekstoornis
   • Sociale angststoornis
   • Obsessief-compulsieve stoornis (OCS)
   • Gegeneraliseerde angststoornis (GAS)
   • Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
   • Specifieke fobieën
   • Hypochondrie

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met angststoornissen.

 

Voor patiënten

Bij een angststoornis voelt iemand zich zeer angstig in bepaalde situaties in het dagelijks leven, zonder dat daar een duidelijke aanleiding voor is. Deze heftige en vaak langdurig aanhoudende angstige gevoelens hebben een grote impact op het functioneren van de patiënt en hun naastbetrokkenen. Daarnaast gaat angst vaak gepaard met hinderlijke lichamelijke klachten zoals hartkloppingen, zweten, trillen, duizeligheid of benauwdheid. Een angststoornis komt bij ongeveer 8 procent van de mannen voor en bij 13 procent van de vrouwen. Er zijn vele verschillende angststoornissen te onderscheiden. Een psychiater of psycholoog stelt vast van welk type angststoornis sprake is.

 

Meer informatie over angststoornissen is te vinden op Thuisarts:

http://www.thuisarts.nl/angststoornis

 

Meer informatie over verschillende angststoornissen is ook te vinden op de website van de psychiaters:

http://www.nvvp.net/website/patienteninformatie

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van  de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).
De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de psychiaters, psychotherapeuten, psychologen, huisartsen en verpleegkundigen in de ggz. Daarnaast namen ook patiënten, maatschappelijk werkers, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, ziekenhuisapothekers, sociaal pedagogisch hulpverleners en vaktherapeuten deel aan de werkgroep. In de laatste revisie van de richtlijn is in het bijzonder aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door middel van de inbreng van patiëntenvertegenwoordigers.

Volgende:
Diagnostiek angststoornissen