Anafylaxie bij kinderen

Initiatief: NVK Aantal modules: 7

Startpagina - Anafylaxie bij kinderen

Waar gaat deze richtlijn over?

Anafylaxie is een potentieel acute levensbedreigende reactie, die direct behandeld dient te worden. Kinderartsen, SEH-artsen, huisartsen, ambulancezorgprofessionals en diverse andere specialisten en zorgverleners kunnen hiermee in aanraking komen. Anafylaxie kan initieel lastig te herkennen zijn en wordt daardoor niet altijd op de juiste manier behandeld.

Er is veel behoefte aan een praktische leidraad voor adequate herkenning en snelle behandeling van anafylaxie bij kinderen. Deze richtlijn is derhalve niet alleen bedoeld voor kinderartsen maar voor elke specialist of hulpverlener die te maken kan hebben met anafylaxie. Het uiteindelijke doel, na implementatie van deze richtlijn, is dat de diagnose anafylaxie sneller gesteld wordt waardoor er eerder een juiste behandeling wordt gestart.

 

De behandeling van anafylaxie berust tot op heden grotendeels op expert opinion. In de richtlijn komen de volgende modules aan bod:

 

1. Behandeling in het acute stadium:

1.1 Toediening van adrenaline bij anafylaxie

1.2 Antihistaminicum bij huidafwijkingen ten tijde van anafylaxie

1.3 Corticosteroïdenbehandeling bij anafylaxie

2. Diagnostiek in de acute fase

3. Organisatie van zorg

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten (kinderen) met anafylaxie, dus onder andere kinderartsen, SEH-artsen, ambulancezorgprofessionals en huisartsen.

 

Voor patiënten

Deze richtlijn gaat over anafylaxie, ook wel een ernstige allergische reactie genoemd. Een ernstige allergische reactie komt het vaakst voor nadat een kind iets heeft gegeten, een kind gestoken is door een insect of na gebruik van een medicijn. De afweer van het kind reageert hier zó heftig op, dat er problemen ontstaan in verschillende organen in het lichaam. Zoals in de huid, keel, neus, longen, vaten, maag, darmen en/of het hart.

Deze richtlijn beschrijft hoe anafylaxie behandeld moet worden, welke testen gedaan zouden kunnen worden na een ernstige allergische reactie en hoe de zorg georganiseerd zou moeten zijn.

 

Meer informatie over een ernstige allergische reactie (anafylaxie) is te vinden op Thuisarts: https://www.thuisarts.nl/allergie/mijn-kind-heeft-voor-eerst-ernstige-allergische-reactie

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde heeft het initiatief genomen voor deze richtlijn. Een multidisciplinaire werkgroep heeft de modules opgesteld. In de werkgroep zaten vertegenwoordigers vanuit de kindergeneeskunde en huisartsen. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door afvaardiging van het Nederlands Anafylaxis Netwerk in de werkgroep.

 

Status van de richtlijn

Uiterlijk in 2025 bepaalt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde of de modules van deze richtlijn nog actueel zijn.

Volgende:
Behandeling acute fase