Alcoholmisbruik in het kader van rijgeschiktheidskeuringen

Initiatief: NVvP Aantal modules: 8

Startpagina - Alcoholmisbruik in het kader van rijgeschiktheidskeuringen

De herziene richtlijn gaat in per 1 juli 2020, maar is reeds beschikbaar op de Richtlijnendatabase.  Er is voor een latere ingangsdatum gekozen zodat keurende psychiaters voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op de herziene richtlijn, dit mede gelet op deze Corona periode.

 

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn betreft een herziening van de richtlijn diagnostiek van stoornissen in alcoholgebruik in het kader van CBR-keuringen uit 2011. Deze richtlijn voorziet psychiaters die een onderzoek naar rijgeschiktheid uitvoeren in opdracht van het CBR van informatie en een methode om tot een zorgvuldig klinisch oordeel te komen. In de richtlijn staan de eisen die gesteld worden aan onderzoek en rapportage. Met de richtlijn wordt beoogd een belangrijke bijdrage te leveren aan zorgvuldig onderzoek naar rijgeschiktheid om de verkeersveiligheid in Nederland te dienen. De aanbevelingen zoals opgenomen in deze richtlijn zijn van toepassing op onderzoeken naar alcoholmisbruik in het kader van rijgeschiktheidskeuringen die vanaf 1 juli 2020 worden verricht.

 

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Achtergrond en juridisch kader van vraagstelling CBR
 • Juridisch kader
 • Anamnese
 • Psychiatrisch onderzoek
 • Lichamelijk onderzoek
 • Laboratoriumonderzoek
 • Afweging van de onderzoeksbevindingen

 

De belangrijkste wijzigingen in deze richtlijn (ten opzichte van de vorige richtlijn) betreffen:

 1. Introductie van de DSM-5.
 2. Nieuwe wetenschappelijke evidentie en inzichten inzake klinische chemie..
 3. Veranderende wetgeving en juridische procedures.
 4. Evaluatie van de in de vorige richtlijn genoemde Bayesiaanse Alcoholisme Test-D.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bedoeld voor psychiaters die onderzoek doen naar de rijgeschiktheid in het kader van alcoholmisbruik.

 

Voor patiƫnten

Een psychiater kan door het CBR gevraagd worden om een onderzoek naar rijgeschiktheid uit te voeren.

 

Meer informatie over rijgeschiktheid is te vinden op de website van het CBR:

https://www.cbr.nl

 

Meer informatie over de gezondheidsverklaring is hier te vinden:

https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring.htm

 

Meer informatie over de Vorderingsprocedure is hier te vinden:

https://www.cbr.nl/nl/veelgestelde-vragen/algemene-informatie-over-de-vorderingsprocedure.htm

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de psychiaters en klinisch chemici.

Volgende:
Achtergrond en juridische basis van vraagstelling CBR