ADHD bij volwassenen

Initiatief: NVvP Aantal modules: 24

Startpagina - ADHD bij volwassenen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor volwassenen met ADHD. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De kenmerken, subtypen en neurobiologische achtergronden van ADHD
  • De verschillende meetinstrumenten die gebruikt kunnen worden om de diagnose ADHD bij volwassenen betrouwbaar vast te stellen
  • De verschillende medicamenteuze opties bij de behandeling van volwassenen met ADHD en de algemene overwegingen hierbij
  • Het verwezenlijken van de richtlijn ter verbetering van de kwaliteit van de zorg

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor volwassenen en adolescenten vanaf 18 jaar met (een vermoeden van) ADHD.

 

Voor patiënten

ADHD staat voor attention deficit and hyperactivity disorder. De belangrijkste verschijnselen van ADHD zijn gebrek aan aandacht, impulsiviteit en hyperactiviteit. Naast deze kernsymptomen zijn er ook andere, met ADHD geassocieerde kenmerken, zoals: spanning en sensatie zoeken, frequente stemmingswisselingen en woedebuien. ADHD begint op de kinderleeftijd en blijft vaak voortduren in de adolescentie en volwassenheid. Bij een aantal patiënten neemt de ernst van de klachten af, maar bij 60 procent blijven de symptomen hinderlijk. De grote meerderheid (90 procent) houdt last van disfunctioneren op volwassen leeftijd. Er wordt geschat dat 2,5 tot 5 procent van de volwassenen te maken heeft met ADHD. In driekwart van de gevallen komt ADHD voor in combinatie met andere (psychische) ziekten of stoornissen.

 

Meer informatie over ADHD bij volwassenen is te vinden op Thuisarts:

https://www.thuisarts.nl/adhd/ik-heb-adhd-volwassenen

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). De richtlijn is opgesteld door een werkgroep bestaande uit psychiaters en een arts/psychotherapeut, tevens voorzitter van patiëntenvereniging Impuls.

Volgende:
Diagnostiek ADHD bij volwassenen