ADHD bij kinderen

Initiatief: NVvP Aantal modules: 14

Startpagina - ADHD bij kinderen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn gaat over de diagnose en behandeling van kinderen en jongeren (0-18 jaar) met ADHD. De richtlijn heeft betrekking op kinderen die voldoen aan de criteria van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)-5 classificatie 'attention deficit hyperactivity disorder' (ADHD). Bij de diagnostiek gaat de richtlijn in op de vraag of vragenlijsten een rol kunnen spelen bij de screening en diagnostiek bij kinderen en jongeren met een verdenking op ADHD. Bij de behandeling is aandacht voor de niet-medicamenteuze behandelingen, medicamenteuze behandeling en de combinatie van deze twee behandelopties.

 

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Vragenlijsten screening
  • Vragenlijsten diagnostiek
  • Vragenlijsten monitoring
  • Niet-medicamenteuze interventies
  • Medicamenteuze behandeling
  • Combinatiebehandeling

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is voor psychiaters, kinder- en jeugdartsen, psychologen en huisartsen die betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met ADHD.

 

Voor patiënten

Er zijn kinderen die op thuis of op school in de knel komen doordat zij moeite hebben met het vasthouden van de aandacht, erg druk of erg impulsief zijn of kampen met innerlijke onrust. Om te kunnen spreken van ADHD moet iemand een aantal kenmerken hebben met betrekking tot druk en/of impulsief gedrag en/of aandachtsproblemen. De richtlijn gaat over het stellen van de diagnose bij kinderen met een verdenking op ADHD. Verder gaat de richtlijn over de behandeling van kinderen met ADHD, bijvoorbeeld met gedragstherapieën of medicijnen. De richtlijn is tegelijkertijd ontwikkeld met de zorgstandaard ADHD. De zorgstandaard gaat in op de inhoud en organisatie van zorg, waarbij het perspectief van patiënten centraal staat.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Deze richtlijnmodules zijn tegelijkertijd met de zorgstandaard ADHD ontwikkeld. De ontwikkeling van de zorgstandaard is begeleid door het Trimbos instituut. Voor het ontwikkelen van de zorgstandaard is in 2016 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met ADHD te maken hebben (zie hiervoor de samenstelling van de werkgroep). Deze werkgroep heeft parallel aan de zorgstandaard ook de richtlijnmodules ontwikkeld. De ontwikkeling van de modules screening, diagnostiek, monitoring en medicamenteuze behandeling bij kinderen en jongeren met ADHD werd ondersteund door het Kennisinstituut van Medisch Specialisten (www.kennisinstituut.nl) en werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De ontwikkeling van de modules niet-farmacologische behandeling en combinatiebehandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen, werd ondersteund door het Trimbosinstituut en gefinancierd vanuit Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Volgende:
Screenen op ADHD bij kinderen