Acuut leverfalen

Initiatief: NVMDL Aantal modules: 13

Startpagina - Acuut leverfalen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met acuut leverfalen. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Herkenning en diagnostiek
  • Ondersteuning en monitoring
  • Behandeling van specifieke oorzaken
  • NAC bij niet paracetamol gerelateerde acuut leverfalen
  • CRRT, MARS en plasmaferese
  • Stollingsstoornissen
  • Hypothermie
  • Monitoring van intracraniële druk
  • Bepalen kans van overlijden en noodzaak tot levertransplantatie
  • Overleg en verwijzing

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met acuut leverfalen.  

 

Voor patiënten

Acuut leverfalen ontstaat als plotseling een groot deel van de lever niet meer werkt. De patiënt voelt zich misselijk en ziek. Daarna raakt hij of zij in de war en soms wordt de huid geel. De patiënt gaat meestal heel snel achteruit. De ene dag is hij of zij nog gezond, en binnen enkele dagen of weken is hij of zij doodziek. Dit heeft grote gevolgen voor de patiënt en de naasten. In deze richtlijn is daarom een informatiefolder voor de contactpersonen opgesteld.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor de richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.

 

Kennisspel

Speel het Kennisspel en test uw kennis over deze richtlijn. 

Volgende:
Herkenning en diagnostiek