Acute psychiatrie

Initiatief: NVvP Aantal modules: 5

Startpagina - Acute Psychiatrie

Waar gaan deze richtlijnmodules over?

Deze richtlijnmodules hebben als doel aanbevelingen te formuleren voor de behandeling bij een viertal situaties in de acute psychiatrie waarvoor op dit moment geen richtlijnen beschikbaar zijn. Dit zijn:

  1. Welke behandeling is geïndiceerd bij het serotoninesyndroom?
  2. Welke behandeling is geïndiceerd bij het maligne neuroleptica syndroom?
  3. Welke behandeling is geïndiceerd bij de acute opwindingstoestand / agitatie?
  4. Welke behandeling is geïndiceerd bij acute katatonie?

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De doelgroep van deze richtlijn wordt in eerste instantie gevormd door psychiaters en artsen in opleiding tot psychiater (AIOS). 

 

Voor patiënten

De richtlijnmodules gaan over de behandeling in een viertal situaties in de acute psychiatrie. De aanbevelingen in deze modules geven de artsen handvatten voor de behandeling van het serotoninesyndroom, het maligne neuroleptica syndroom, de acute opwindingstoestand/ agitatie en acute katatonie.

 

Hoe zijn de richtlijnmodules tot stand gekomen?

Deze vier richtlijnmodules zijn ontwikkeld als onderdeel van een project waarin het Acute boekje psychiatrie uit 2017 is ontwikkeld. Het acute boekje psychiatrie is ontwikkeld om concrete handreiking te bieden aan psychiater over hoe te handelen in acute situaties. De adviezen in het boekje acute psychiatrie uit 2017 zijn waar mogelijk gebaseerd op Nederlandse richtlijnen. Voor vier onderwerpen bleek geen Nederlandse richtlijn beschikbaar. Voor deze onderwerpen is een richtlijnmodule over de behandeling uitgewerkt.

Volgende:
Behandeling serotoninesyndroom