Acute buikpijn bij volwassenen

Initiatief: NVVH Aantal modules: 14

Startpagina - Acute buikpijn bij volwassenen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven het beste traject is voor het vaststellen van de oorzaak van acute buikpijn bij volwassenen. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het vaststellen van de oorzaak op basis van het verhaal van de patiënt, lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek
  • Het verschil in het vaststellen van de oorzaak tussen een arts (in opleiding) en een medisch specialist
  • De toegevoegde waarde van het raadplegen van een gynaecoloog
  • Redenen om de patiënt de volgende dag te herbeoordelen of om aanvullend onderzoek te doen
  • De mogelijke aanvullende onderzoeken bij acute buikpijn
  • De rol van een kijkoperatie in het vaststellen van de oorzaak
  • Redenen om antibiotica te geven voordat de oorzaak is gevonden
  • Het effect van pijnstilling op het vinden van de oorzaak

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met acute buikpijn. De aanbevelingen zijn geschreven voor de tweedelijnszorg en kunnen niet direct worden overgenomen in de eerstelijnszorg. Deze richtlijn kan wel dienen als informatiebron voor de eerste lijn.

 

Voor patiënten

Plotseling ontstane bijkpijn is een veelvoorkomende klacht. Bij 5 tot 10 procent van alle patiënten die de spoedeisende hulp bezoeken, is acute bijkpijn de reden. Om goede zorg te kunnen leveren is het van belang zo snel mogelijk de juiste oorzaak van de pijn te achterhalen. Door verbetering en toename in het gebruik van beeldvormende technieken wordt steeds vaker en sneller de oorzaak gevonden.

 

Meer informatie over acute buikpijn is te vinden op Thuisarts:

https://www.thuisarts.nl/buikpijn/ik-heb-last-van-buikpijn

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de chirurgen, gynaecologen, internisten, radiologen, SEH-artsen en huisartsen.

Volgende:
Accuratesse diagnostiek bij acute buikpijn