Acne Vulgaris

Initiatief: NVDV Aantal modules: 8

Startpagina - Acne Vulgaris

Waar gaat deze richtlijn over?

De richtlijn Acne vulgaris is in 2022 herzien. Er is gekozen om de Britse richtlijn ‘Acne Vulgaris: management’ van het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) te adapteren naar de Nederlandse situatie. Deze richtlijn bevat een beschrijving van de behandeling van acne (en gerelateerde littekens), recidief en onderhoud van acne, huidverzorgingsadvies, dieet en organisatie van zorg. Voor een overzicht van alle behandelopties van acne is een flowchart gemaakt.

 

Nieuwe aanbevelingen:

 • Er is meer evidence voor het gebruik van combinatiepreparaten in plaats van monopreparaten (oude richtlijn).
 • Er is een module ‘’organisatie van zorg’’ bijgevoegd waarin aanbevelingen voor mogelijke verwijzingen staan. De vorige richtlijn had deze module niet.
 • Er is in de nieuwe richtlijn duidelijker aandacht besteed aan de behandeling tijdens de onderhoudsfase, wanneer een recidief optreed en de behandeling van littekens

In de oude richtlijn werd aanbevolen/benoemd:    

 • Lokaal benzoylperoxide wordt 1dd op het gehele behandelingsgebied aangebracht en is één van de middelen die als eerste in aanmerking komt bij de behandeling van acne.
 • Lokale retinoïden zijn één van de middelen die als eerste in aanmerking komen bij de behandeling van milde tot matig ernstige acne vulgaris.

In de nieuwe richtlijn wordt het volgende aanbevolen:

 • Bied één van de volgende behandelingen aan gedurende 12 weken, rekening houdend met de ernst van de acne en de voorkeuren van de patiënt na bespreking van de risico's en voordelen van elke optie:
  • combinatiepreparaat topicaal adapaleen met topicaal benzoylperoxide voor milde tot matig ernstige acne
  • combinatiepreparaat topicaal tretinoïne met topicaal clindamycine voor milde tot matig ernstige acne
  • combinatiepreparaat topicaal benzoylperoxide met topicaal clindamycine voor milde tot matig ernstige acne
  • combinatiepreparaat topicaal adapaleen met topicaal benzoylperoxide, samen met oraal doxycycline voor matig ernstige tot ernstige acne
  • topicaal azelaïnezuur met oraal doxycycline voor matig ernstige tot ernstige acne of oraal isotretinoïne 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De richtlijn is bedoeld voor alle betrokken beroepsgroepen. Voor huisartsen geldt primair de NHG-Standaard Acne Vulgaris. Als de huisarts bij patiënten met acne vulgaris niet meer met de NHG-Standaard uitkomt, kan de huisarts gebruikmaken van deze richtlijn. Voor patiënten zijn afgeleide producten gemaakt, zoals te vinden op de websites van de betrokken patiëntenvereniging(en) en Thuisarts.nl.

 

Voor patiënten

Artsen hebben met elkaar afgesproken wat ze het beste kunnen doen bij mensen met acne. Die afspraken staan in deze richtlijn. Zo weet iedereen die zorg verleent hoe ze dat het beste kunnen doen. 

 

Op Thuisarts.nl staat informatie in begrijpelijke taal over acne. De tekst is gemaakt met de informatie uit deze richtlijn. 

Andere websites over acne: 

Toepassen

De Flowchart RL Acne Vulgaris is bijgevoegd in de bijalgen.

Volgende:
Huidverzorgingsadvies