Achilles tendinopathie

Initiatief: VSG Aantal modules: 17

Startpagina - Achilles tendinopathie

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste behandeling is voor patiënten met achilles tendinopathie. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Risicofactoren en preventie
  • Diagnose
  • Beeldvorming
  • Behandeling: conservatief en operatief
  • Prognose
  • Voorkomen van recidief achilles tendinopathie

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die primair betrokken zijn bij de zorg en voorlichting voor patiënten met (verdenking op) achilles tendinopathie. Hieronder vallen: (sport)fysiotherapeuten, huisartsen, sportartsen, orthopedisch chirurgen, reumatologen en radiologen. Ook kan de richtlijn relevant zijn voor onder meer: podotherapeuten, (sport)masseurs, algemeen chirurgen, revalidatieartsen, verzekeringsartsen en bedrijfsartsen.

Daarnaast kan de richtlijn als standaard worden gebruikt door andere individuen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met achilles tendinopathie, zoals de patiënten zelf, patiëntenverenigingen, ziekenhuisorganisaties, zorgverzekeraars en overheidsinstanties.

 

Voor patiënten

Achilles tendinopathie is een aandoening waarbij er sprake is van lokale belastingafhankelijke pijn van de achillespees. Het kan zowel bij sporters als niet-sporters voorkomen. Ongeveer 2-3 per 1000 volwassenen krijgt achilles tendinopathie. Behandeling van achilles tendinopathie verschilt per individu.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Initiatiefnemer voor deze richtlijn is de Vereniging voor Sportgeneeskunde. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de orthopedisch chirurgen, radiologen, physician assistants reumatologie, fysiotherapeuten en huisartsen. Er is aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van de patiëntenfederatie. Middels een enquête zijn de relevante knelpunten geïnventariseerd bij patiënten. Daarnaast is de richtlijn ter commentaar voorgelegd aan de patiëntenfederatie.

 

Toepassen

Om implementatie te bevorderen zijn twee producten ontwikkeld:

Volgende:
Risicofactoren en primaire preventie van achilles tendinopathie