Procedure modulair onderhoud van richtlijnen

De afgelopen jaren heeft de focus, voor een groot deel van de richtlijnen, vooral gelegen op het ontwikkelen van nieuwe evidence-based richtlijnen in verhouding tot het onderhouden van bestaande richtlijnen. Om patiënten de beste zorg te kunnen geven, is het van belang dat richtlijnen gebaseerd zijn op de actuele stand van zaken. Het onderhoud van bestaande richtlijnen speelt hierin een cruciale rol.

Recent ontwikkelde richtlijnen bestaan uit modules. Een module is een uitgangsvraag met een aanbeveling, de onderbouwing, de overwegingen en verantwoordingsinformatie. Dit maakt het mogelijk om modulair onderhoud uit te voeren. Door modulair onderhoud kunnen verouderde onderdelen van richtlijnen efficiënter herzien worden. De procedure voor modulair onderhoud beschrijft hoe het onderhoud van richtlijnen kan worden georganiseerd.

 

Klik hier om de procedure modulair onderhoud te raadplegen.