Richtlijnmodules Acute Psychiatrie ontwikkeld

Parallel aan het boekje Acute Psychiatrie zijn een viertal richtlijnmodules ontwikkeld.


Het boekje Acute Psychiatrie is ontwikkeld om concrete handreiking te bieden aan psychiater over hoe te handelen in acute situaties. De adviezen in het acute boekje psychiatrie zijn waar mogelijk gebaseerd op Nederlandse richtlijnen. Voor vier onderwerpen bleek geen Nederlandse richtlijn beschikbaar. Voor deze onderwerpen is een richtlijnmodule over de behandeling uitgewerkt. Het betreft:

  • Behandeling bij het serotoninesyndroom
  • Behandeling bij het maligne neuroleptica syndroom
  • Behandeling bij de acute opwindingstoestand/ agitatie
  • Behandeling bij acute katatonie