Richtlijn Diabetische voet beschikbaar

Richtlijn Diabetische voet beschikbaar

De nieuwe richtlijn Diabetische voet is toegevoegd aan de Richtlijnendatabase.

Klik hier om deze richtlijn te bekijken.

 

Voetulcera
Voetulcera (voetzweren) zijn een gevreesde complicatie van diabetes mellitus. Het duurt vaak maanden voordat een ulcus genezen is en gedurende die tijd is de patiënt ernstig beperkt in zijn beweging. Ondanks intensieve behandeling is amputatie soms onvermijdelijk. Echter, door nieuwe inzichten en technieken kunnen voetulcera steeds beter voorkomen worden. Mocht toch een ulcus optreden dan is door intensieve behandeling een amputatie vaak te voorkomen.

Nieuwe richtlijn
De nieuwe Richtlijn Diabetische Voet is gebaseerd is op de laatste ontwikkelingen. Beschreven wordt hoe op relatief eenvoudige wijze patiënten te identificeren zijn met een verhoogd risico op een voetulcus en welke preventieve maatregelen dan mogelijk zijn. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn patiënteneducatie, zelf meten van de huidtemperatuur van de voet, preventieve voetzorg, aangepast schoeisel en andere steun en hulpmiddelen.

Als een voetulcus is opgetreden zal het overgrote deel van de patiënten verwezen moeten worden naar een multidisciplinair voetenteam. De Richtlijn geeft concrete handvatten welke patiënt dan met voorrang of met spoed verwezen moet worden. Beschreven wordt hoe op systematische wijze de verschillende aspecten in kaart gebracht moeten worden om de kans op genezing zo groot mogelijk te maken.  De  behandeling zal meestal bestaan uit een pakket van maatregelen zoals ingrepen om de doorbloeding te verbeteren, behandeling van infectie, nieuwe vormen van wondzorg en gipsbehandeling.  Een goed functionerend team van verschillende medische disciplines is hierbij essentieel. De Richtlijn beschrijft hoe zo’n voetenteam dient te functioneren en geeft een concrete aanzet om een structuur op te zetten voor geaccrediteerde diabetische voetcentra.

De nieuwe richtlijn is geschreven door een team van 15 experts van verschillende (para)medische disciplines en in samenwerking met de Diabetes Vereniging Nederland. Het is de eerste stap om de zorg voor mensen met diabetes en voetproblemen verder te verbeteren.  Nu komt het er op aan de Richtlijn te vertalen naar de dagelijkse praktijk  van de huisarts en in ziekenhuizen, en met de invoering van een systeem van geaccrediteerde voetcentra in Nederland.