Richtlijn cerebrale en/ of spinale spasticiteit

De richtlijn cerebrale en/ of spinale spasticiteit is geautoriseerd door alle participerende partijen. Dat betekent dat de richtlijn vanaf heden gebruikt kan worden in de praktijk.


Deze richtlijn, geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), richt zich op de diagnostiek en behandeling van spasticiteit bij volwassen patiënten met cerebrale en/of spinale aandoeningen, zoals beroerte, dwarslaesie en multipele sclerose. In een twaalftal inhoudelijke hoofdstukken komen de volgende onderwerpen aan bod: 1. Evaluatie van spasticiteit, 2. Voorkómen van spasticiteitverhogende factoren, 3. Actieve oefentherapie, 4. Orthesen, 5. Elektrostimulatie/elektroacupunctuur, 6. Botulinetoxine injecties, 7. Toediening van botulinetoxine, 8. Fenolisatie, 9. Orale spasmolytica, 10. Intrathecale baclofenbehandeling, 11. Chirurgische behandeling, en 12. Neurochirurgie. Tevens wordt in aparte hoofdstukken aandacht besteed aan: Organisatie van zorg, Kennislacunes en Implementatie. De hoofdstukken zijn zoveel mogelijk gebaseerd op analyse van de wetenschappelijke literatuur (‘evidence’) en worden aangevuld met klinische overwegingen en aanbevelingen door een multidisciplinair team van experts. Aan het kernteam hebben de volgende disciplines bijgedragen: revalidatiegeneeskunde, neurologie, fysiotherapie, ergotherapie, orthopedische chirurgie, plastische en reconstructieve chirurgie, neurochirurgie, en anesthesiologie. Tevens werd input verkregen van de huisartsgeneeskunde, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten, en patiëntvertegenwoordigers.