Herziening richtlijn Melanoom

De herziene modules bij de richtlijn Melanoom zijn recentelijk toegevoegd aan de Richtlijnendatabase.


De nieuwe modules beschrijven de meest recente wetenschappelijke inzichten die voor een aantal belangrijke wijzigingen hebben gezorgd.  

 

De  richtlijnmodule Sentinel Node Procedure beveelt bijvoorbeeld aan om geen onmiddellijke completerende (aanvullende) lymfeklierdissectie meer te verrichten bij patiĆ«nten met een positieve schildwachtklier procedure. De module Adjuvante therapie adviseert over de plaats van nieuwe adjuvante middelen in de behandelingen van patiĆ«nten met hoog risico stadium III/IV melanoom.  

 

De richtlijn is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, de Nederlandse Internisten Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire geneeskunde en de Nederlandse vereniging voor Dermatologie en Venereologie.