Navigatie door richtlijnen in de database

Alle richtlijnen op de Richtlijnendatabase hebben een vergelijkbare, modulaire opbouw. Een module bestaat uit een uitgangsvraag, een aanbeveling, de onderbouwing, de overwegingen en verantwoordingsinformatie. Deze opzet vergemakkelijkt de integratie tussen (onderdelen van) richtlijnen en maakt onderlinge verwijzing mogelijk. U kunt bijvoorbeeld makkelijk schakelen tussen de module over COPD bij hartfalen (richtlijn Hartfalen) en Hartfalen bij COPD (richtlijn COPD).


Per module zijn – indien beschikbaar - aanverwante producten, documenten en/of hyperlinks gekoppeld. De Richtlijnendatabase vereenvoudigt het vinden van relevante informatie en maakt flexibeler onderhoud van de richtlijnen mogelijk. Dat komt de kwaliteit van zorg voor patiënten ten goede. Het is mogelijk uw eigen profiel aan te maken zodat de informatie meer op uw behoeften wordt afgestemd zodat het antwoord op uw vraag sneller gevonden is.

 

Door alle richtlijnen op te splitsen in een weergave per uitgangsvraag ontstaan kleinere ‘eenheden’, de modules. Het voordeel van deze weergave is dat we op het niveau van modules verbanden kunnen leggen naar zaken die gerelateerd zijn aan het in de module besproken onderwerp, maar niet in de richtlijn zijn opgenomen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over specifieke comorbiditeit, algemene richtlijnen over het operatieve proces of infectiepreventie, patientinformatie, internationale websites, etc.

  

Een ander voordeel van de modulaire presentatie is dat er per uitgangsvraag revisie plaats kan vinden. Als een of enkele uitgangsvragen aan herziening toe zijn en andere onderdelen van de richtlijn nog wel geldig zijn kan een modulaire update plaatsvinden. Alleen die uitgangsvragen worden herzien die ook daadwerkelijk aan een herziening toe zijn. Op deze manier wordt de gangbare cyclus (meestal 5 jaar) verbroken en sluiten de richtlijnaanbevelingen sneller (en beter) aan bij de dagelijkse praktijk.