Over deze module

Module Plaatsbepaling depotpreparaten schizofrenie
Methode ontwikkeling Evidence based
Publicatiedatum 01-01-2015
Geautoriseerd door
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
Initiatief Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie