Over deze module

Module Klinisch neurofysiologisch onderzoek dementie
Methode ontwikkeling Evidence based
Publicatiedatum 29-12-2014
Geautoriseerd door
  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
  • Nederlandse Vereniging voor Nucleaire geneeskunde
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
  • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Initiatief Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
Email info@nvkg.nl
Website https://www.nvkg.nl/