Over deze module

Module SOLK Effectiviteit van universele preventie
Methode ontwikkeling Evidence based
Publicatiedatum 01-09-2014
Geautoriseerd door
  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Initiatief Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie