Over deze module

Module SOLK Somatisatiestoornis psychologie
Methode ontwikkeling Evidence based
Publicatiedatum 01-09-2014
Geautoriseerd door
  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Initiatief Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Email info@nvvp.net
Website https://www.nvvp.net/