Over deze module

Module HMB: Endometrium-, cervix-, chlamydiapathologie
Methode ontwikkeling Evidence based
Publicatiedatum 24-12-2014
Geautoriseerd door
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
  • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
Initiatief Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Email info@nvog.nl
Website https://www.nvog.nl/