Over deze module

Module Hepatocellulair carcinoom - Biopsie bij verdenking HCC
Methode ontwikkeling Evidence based
Publicatiedatum 06-09-2013
Geautoriseerd door
  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
  • Nederlandse Vereniging voor Pathologie
  • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie
  • Integraal Kankercentrum Nederland
Initiatief Integraal Kankercentrum Nederland
  Postbus 19079
  3501 DB Utrecht
 
Telefoon 030 233 80 60
Website http://www.iknl.nl