Over deze module

Module Startpagina - Farmacotherapie bij zeerhoogrisicopatiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2)
Methode ontwikkeling Evidence based
Publicatiedatum 22-11-2021
Geautoriseerd door
  • Nederlands Huisartsen Genootschap
  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
  • Diabetesvereniging Nederland
Initiatief Nederlands Huisartsen Genootschap