Over deze module

Module Blootstelling van derden bij therapie met 186Re en 188Re
Methode ontwikkeling Evidence based
Publicatiedatum 06-07-2021
Geautoriseerd door
  • Nederlandse Vereniging voor Nucleaire geneeskunde
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica
  • Nederlandse Vereniging voor Stralingsbescherming
  • Nederlandse Commissie Stralingsdosimetrie
Initiatief Nederlandse Vereniging voor Nucleaire geneeskunde
Email info@nvng.nl
Website https://www.nvng.nl/