Over deze module

Module Startpagina - Bloedtransfusiebeleid
Methode ontwikkeling Evidence based
Publicatiedatum 11-06-2019
Geautoriseerd door
  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
  • Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
  • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
  • Nederlandse Vereniging van Biomedische Laboratoriummedewerkers
  • Stichting zeldzame bloedziekten
Initiatief Nederlandse Internisten Vereniging
Email info@internisten.nl
Website https://www.internisten.nl