Over deze module

Module Kwaliteitsborging moleculaire bepalingen
Methode ontwikkeling Evidence based
Publicatiedatum 02-04-2019
Geautoriseerd door
  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
  • Nederlandse Vereniging voor Pathologie
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
  • Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek
  • Vereniging voor HygiĆ«ne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg
  • Nederlandse Vereniging van Biomedische Laboratoriummedewerkers
Initiatief Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
Email bureau@nvmm.nl