Over deze module

Module (Kwetsbare) Ouderen bij CVRM
Methode ontwikkeling Evidence based
Publicatiedatum 17-10-2018
Geautoriseerd door
  • Nederlands Huisartsen Genootschap
  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
  • Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde
  • Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaat Verpleegkundigen
Initiatief Nederlands Huisartsen Genootschap