Over deze module

Module Richtlijn epilepsie
Methode ontwikkeling
Publicatiedatum 30-04-2018
Geautoriseerd door
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
  • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
  • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
  • Vereniging Klinische Genetica Nederland
Initiatief Nederlandse Vereniging voor Neurologie