Over deze module

Module A4. Pelvic inflammatory disease (PID)
Methode ontwikkeling Evidence based
Publicatiedatum 20-02-2018
Geautoriseerd door
 • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
 • Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Nederlandse Vereniging voor Urologie
 • Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren
 • Nederlandse Vereniging Infectieziektebestrijding
Initiatief Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
Email secretariaat@nvdv.nl
Website https://nvdv.nl/