Over deze module

Module Baroreflexactivatietherapie bij hypertensie
Methode ontwikkeling Evidence based
Publicatiedatum 04-12-2017
Geautoriseerd door
  • Nederlands Huisartsen Genootschap
  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
Initiatief Nederlandse Internisten Vereniging
Email info@internisten.nl
Website https://www.internisten.nl