Over deze module

Module Bloedonderzoek organische obstipatie
Methode ontwikkeling Evidence based
Publicatiedatum 31-08-2016
Geautoriseerd door
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
Initiatief Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Email richtlijnen@nvk.nl
Website http://www.nvk.nl