Over deze module

Module Niet kleincellig longcarcinoom - Psychosociale zorg
Methode ontwikkeling Evidence based
Publicatiedatum 06-10-2013
Geautoriseerd door
  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
  • Nederlandse Vereniging voor Nucleaire geneeskunde
  • Nederlandse Vereniging voor Pathologie
  • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie
  • Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
Initiatief Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
Email pieter@NVALT.nl