Over deze module

Module Galblaaspoliep & galblaascarcinoom
Methode ontwikkeling Evidence based
Publicatiedatum 10-06-2016
Geautoriseerd door
  • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
  • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
Initiatief Nederlandse Vereniging voor Heelkunde