Over deze module

Module Postnatale post-test counseling bij CNV diagnostiek
Methode ontwikkeling
Publicatiedatum 23-02-2016
Geautoriseerd door
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
  • Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek
Initiatief Vereniging Klinische Genetica Nederland