Over deze module

Module Kwetsbare groepen bij lymeziekte
Methode ontwikkeling Evidence based
Publicatiedatum 08-09-2015
Geautoriseerd door
  • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
  • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
  • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Initiatief Nederlandse Internisten Vereniging
Email info@internisten.nl
Website https://www.internisten.nl