PLISSIT-model

Visueel kan het PLISSIT-model het beste in een trechtervorm worden gepresenteerd (zie figuur 1), waardoor duidelijk wordt dat:

 

Figuur 1 PLISSIT-model

PLISSIT-model

 

Het PLISSIT-model borgt bovendien structurele en proactieve multidisciplinaire aandacht voor seksualiteitsvraagstukken. Recent is de toepassing van het PLISSIT-model in een revalidatiecentrum beschreven als voorbeeld van good practice (Kruijver, 2015).