Richtlijnendatabase IFQSH

Richtlijnendatabase IFQSH

Richtlijnendatabase internationaal onder de aandacht gebracht

De landelijke Richtlijnendatabase wordt op het International Forum on Quality & Safety in Healthcare congres in Londen door middel van een poster onder een internationaal publiek onder de aandacht gebracht. Op dit grote kwaliteitscongres laat de poster zien welke stappen we in Nederland genomen hebben om tot één landelijke database voor medisch specialistische richtlijnen te komen.