Richtlijn Nierfunctievervangende behandeling

Richtlijn Nierfunctievervangende behandeling

De richtlijn Nierfunctievervangende behandeling is recentelijk toegevoegd aan de Richtlijnendatabase.

Het doel van deze richtlijn is ondersteuning bieden bij het maken van een keuze betreffende het starten van nierfunctievervangende therapie dan wel conservatief behandelen. De verwachting is dat bepaalde patiëntengroepen de optie om geen nierfunctievervangende therapie te starten beter kunnen overwegen, indien zij beschikken over aangepaste informatie. Ook zal er mogelijk een afname zijn van onbegrepen praktijkvariatie. Met behulp van concrete gegevens en getallen hopen we handvatten te bieden voor goede voorlichting waarbij centraal staat welke  behandeling het beste aansluit aan wensen en verwachtingen van de individuele patiënt.

 

Met vriendelijke groet,

mede namens de voorzitter van de richtlijnwerkgroep, Mw. dr. C.E. Douma

 

Dhr. A.A. Lamberts MSc,

junior adviseur Kennisinstituut van Medisch Specialisten